Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Όταν το κράτος τρομοκρατεί

Κείμενο που μοιράστηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2010.