Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Ας αρχίσει ο διάλογος! Πάρτε πέτρες.