Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ
Ένα χρόνο μετά.. Τίποτα δεν έχει τελειώσει..
Ενός Δεκέμβρη, μύριοι έπονται